เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต


รานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย