เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน้วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน้วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย