เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย