เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย