เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวลาย