เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.และลานคสล.ภายในเขตเทศบาล [ 1 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร [ 16 ส.ค. 2566 ]19
3 ประกาศราคากลางและแบบรูปรายการโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล.และลานคสล.อเนกประสงค์ ภายในเขตเทศบาล [ 16 ส.ค. 2566 ]18
4 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตะมา - บ้านหนองห่าง (นม.ถ.194-20) กว้าง 5 เมตร ยาว 477 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 24 ก.ค. 2566 ]32
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณ หนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 5 ก.ค. 2566 ]27
6 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 27 มิ.ย. 2566 ]24
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่า เซลล์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi [ 26 มิ.ย. 2566 ]36
8 ประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำแบบลาดเอียง บริเวณหนองโสนพร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร พร้อมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๖ ชุด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีม [ 22 มิ.ย. 2566 ]27
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหนองโสน (ส่วนที่เหลือ) กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2566 ]26
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณหนองโสน (ส่วนที่เหลือ) กว้าง 18 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2566 ]30
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 2 มิ.ย. 2566 ]30
12 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) [ 1 มิ.ย. 2566 ]28
13 ประกาศราคากลางและแบบรูปรายการโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติมถนน คสล.บริเวณถนนรอบหนองโสน ช่วงถนน คสล.จากทางเข้าหนองตะมาไปบ้านขามป้อม ถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ นาราษฎ์ [ 25 พ.ค. 2566 ]31
14 ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงคันคูคลองอีสานเขียวช่วงหนองตะมาถึงบ้านหนองห่าง [ 18 พ.ค. 2566 ]30
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 3 มี.ค. 2566 ]44
16 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก [ 23 ก.พ. 2566 ]46
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 17 ก.พ. 2566 ]45
18 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]40
19 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 1 ก.พ. 2566 ]46
20 ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็มโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 26 ม.ค. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5