เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]5
2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]42
3 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]40
4 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]41
5 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มี.ค. 2564 ]123
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563) [ 15 เม.ย. 2563 ]132
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]175
8 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]136
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) [ 21 เม.ย. 2561 ]137
10 ราคากลางปรับปรุงถนนดินสายรอบหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมุ่ที่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]141
11 ประจำเดือน [ 3 เม.ย. 2558 ]128