เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 ม.ค. 2567 ]10
2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน [ 6 พ.ย. 2566 ]6
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 5 ต.ค. 2566 ]6
7 รานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]51
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]49
9 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]49
10 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]44
11 รานงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2566 ]47
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 20 ม.ค. 2566 ]55
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 20 ม.ค. 2566 ]49
14 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]59
15 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]56
16 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
17 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]58
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน้วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 18 ต.ค. 2565 ]51
19 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ต.ค. 2565 ]47
20 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 3 ต.ค. 2565 ]50
 
หน้า 1|2|3|4