เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]68
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]69
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]63
4 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]63
5 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]66
6 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]60
7 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]64
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 ก.พ. 2565 ]64
9 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]63
10 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ก.พ. 2565 ]62
11 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]59
12 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]64
13 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ก.พ. 2565 ]65
14 ประกาศมาตรการในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 15 ก.พ. 2565 ]81
15 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 15 ก.พ. 2565 ]64
16 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 ก.พ. 2565 ]65
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 15 ก.พ. 2565 ]63
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]61
19 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ก.ย. 2564 ]81
20 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]66
 
หน้า 1|2|3