เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รานงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]24
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]21
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]20
4 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]21
5 รานงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบายจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2566 ]22
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 20 ม.ค. 2566 ]25
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 20 ม.ค. 2566 ]26
8 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]30
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]32
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]30
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]32
12 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน้วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 18 ต.ค. 2565 ]25
13 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖ [ 18 ต.ค. 2565 ]21
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 3 ต.ค. 2565 ]24
15 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]101
16 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]102
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]93
18 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]95
19 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]97
20 การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒๕๖๕ [ 5 เม.ย. 2565 ]97
 
หน้า 1|2|3|4