เทศบาลตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
การป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๒๕๖๕ [ 25 ก.พ. 2565 ]101
22 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 ก.พ. 2565 ]102
23 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]102
24 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ก.พ. 2565 ]101
25 ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]98
26 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 15 ก.พ. 2565 ]105
27 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 ก.พ. 2565 ]110
28 ประกาศมาตรการในการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ [ 15 ก.พ. 2565 ]146
29 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 15 ก.พ. 2565 ]101
30 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 ก.พ. 2565 ]103
31 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 15 ก.พ. 2565 ]103
32 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]99
33 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ก.ย. 2564 ]140
34 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]106
35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 13 พ.ค. 2564 ]88
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]91
37 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]94
38 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ปี๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]101
39 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]95
40 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]95
 
|1หน้า 2|3|4