เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 19 มิ.ย. 2566 ]1
22 ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร ปี 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]42
23 ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการของหน่วยงานเทศบาล ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]64
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ราย ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2566 ]53
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน [ 20 ม.ค. 2566 ]55
26 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายทุกคน แสดงเจตจำนงสุจริต และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy) [ 6 ม.ค. 2566 ]49
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 28 ธ.ค. 2565 ]70
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]61
29 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]51
30 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ธ.ค. 2565 ]57
31 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]70
32 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 28 พ.ย. 2565 ]77
33 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 ต.ค. 2565 ]46
34 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]138
35 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 25 เม.ย. 2565 ]148
36 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 8 เม.ย. 2565 ]188
37 รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๖ เดือน) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]138
38 ข้อมูลผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ( รอบ ๖ เดือนแรก) ๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]177
39 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของบุคลากรภายในเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 10 มี.ค. 2565 ]182
40 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในเขตเทศบาลฯ [ 10 มี.ค. 2565 ]175
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8