เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.พ. 2565 ]126
42 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]168
43 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 ธ.ค. 2564 ]127
44 รายงานผลการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ปี ๒๕๖๔ [ 25 ต.ค. 2564 ]112
45 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ต.ค. 2564 ]125
46 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เมื่อมาติดต่อขอรับบริการของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 14 ก.ย. 2564 ]187
47 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ [ 13 ก.ย. 2564 ]175
48 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 31 ส.ค. 2564 ]118
49 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 6 ส.ค. 2564 ]127
50 คู่มือประชาชนในการขอรับบริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ค. 2564 ]178
51 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 12 พ.ค. 2564 ]124
52 ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 8 ม.ค. 2564 ]169
53 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2563 ]162
54 ประกาศมาตรการการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 15 ต.ค. 2563 ]103
55 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 14 ม.ค. 2562 ]121
56 ขั้นตอนการเสียภาษี 3 ประเภท [ 11 ม.ค. 2562 ]174
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรบิลฮูดเดิม หมู่ 1 (ต่อจากของเดิมถึงสามแยก) [ 13 ธ.ค. 2561 ]168
58 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 พ.ย. 2561 ]166
59 ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๖ พ.ย.๖๑ [ 7 พ.ย. 2561 ]131
60 กิจกรรมการประชุมประชาคมเทศบาลตาบลหนองบัวลาย [ 11 ก.ค. 2561 ]161
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8