เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2561 ]122
62 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย [ 9 ม.ค. 2561 ]115
63 ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย [ 7 ธ.ค. 2560 ]125
64 ประชาสัมพันธ์ แผนภูมิขั้นตอนการแก้ไขเหตุรำคาญ / ร้องเรียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 7 ธ.ค. 2560 ]113
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง เรื่องการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 7 ธ.ค. 2560 ]115
66 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 พ.ย. 2560 ]161
67 ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๖ พ.ย.๖๐ [ 6 พ.ย. 2560 ]116
68 ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐ [ 5 พ.ย. 2560 ]170
69 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]162
70 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 23 ต.ค. 2560 ]113
71 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประจำปี ๒๕๖๐ [ 4 ต.ค. 2560 ]111
72 นโยบายกลยุทธิ์การพัฒนาบุคลากร ปี2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]116
73 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA [ 27 ก.ย. 2560 ]120
74 ปะชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้่างถนนคสล.ซอยเข้าที่นาอ.ประจักษ์ [ 6 ก.ย. 2560 ]178
75 ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]160
76 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนทองหลางไปบ้านวังคูณ บ้านหนองวัดป่า หมู่ที 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]113
77 ราคากลางโครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนดั่ง หมู่ที่ 1 [ 22 ส.ค. 2560 ]117
78 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดทองประสาน หมู่ที่ 9 [ 22 ส.ค. 2560 ]165
79 ราคากลางโครงการ [ 14 ส.ค. 2560 ]117
80 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทองหลางไปดอนดยาว บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 [ 14 ส.ค. 2560 ]118
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8