เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbualai.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) [ 3 มี.ค. 2558 ]114
122 ประกาศเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2557 [ 3 มี.ค. 2558 ]185
123 การจัดเก็บภาษี [ 3 มี.ค. 2558 ]160
124 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 3 ธ.ค. 2557 ]113
125 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแก้ไขเหตุรำคาญ ร้องเรียนต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 3 ธ.ค. 2557 ]116
126 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวลาย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ [ 7 ก.พ. 2557 ]119
127 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (รองปลัดอบต.๗) [ 9 ส.ค. 2556 ]160
128 หนังสือรับรองและแบบประเมิน [ 3 พ.ค. 2556 ]124
129 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 พ.ย. 2555 ]162
130 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง [ 15 ต.ค. 2555 ]208
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 24 ส.ค. 2555 ]135
132 เรียนเชิญ ญาติธรรมเข้าร่วมพิธิเปิดบุญ ปลดกรรม [ 9 มี.ค. 2555 ]108
133 ขอเชิญขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2554 ]203
134 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงาน [ 9 มี.ค. 2554 ]105
135 รณรงค์การประหยัดนำ [ 22 ก.ค. 2553 ]102
136 ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน ระดับ 3 [ 3 พ.ค. 2545 ]116
137 ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 3 เม.ย. 2545 ]150
138 เผยแพร่ร่างขอบเขตงานพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 พ.ย. 542 ]160
139 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2560 [ 30 พ.ย. 542 ]110
140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]112
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8